Video Presenter / Gadget Reviewer

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Job Detail
Job Description

TechPana मा भिडिओ प्रिजेन्टरको रुपमा काम गर्न इच्छुक अनि योग्य हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो बायोडेटा हामीलाई ईमेल गर्नुहोला । शर्टलिस्ट गरेर हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्ने छौं ।
थप जानकारीका लागिः
०१-५७०५२५४

Source: https://www.facebook.com/TechPanaNews/posts/616554422561848